53 nejlepších biblických vědomostí - otázky a odpovědi - dozvíte se nová fakta.

Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - hlavní

přes: Pexels / bavlnaBiblické příběhy jsou velmi oblíbené, pokud jde o děti, a proto nebudeme překvapeni, když toho o Bibli víte hodně. Ale jak jste dobří Biblické vědomosti, otázky a odpovědi ? Tyto Otázky týkající se biblických vědomostí jsou zábavné otázky se zeptat pokud chcete prolomit ledy s někým, koho jste právě potkali.

Nyní víme, že ne každý možná vyrostl s Biblí, ale s těmito ledoborec otázky dá ostatním představu o tom, co bylo v Bibli. Každý si je užije a lépe porozumí Bibli a křesťanskému a katolickému náboženství.Tyto Otázky týkající se biblických vědomostí také pomůže těm, kteří by se chtěli dozvědět více o Bibli.

6 nejlepších biblických vědomostí a odpovědí

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Nejlepší biblické vědomosti a odpovědi

přes: Pexels / PixabayNejlepší biblické vědomostní otázky jsou ty, které si možná stále pamatujete, ale mohou být pro vás náročné. Ze zbytku jsme vybrali ty nejlepší.

Tady je 6 nejlepších biblických vědomostí:

1. Jak starý je Starý zákon?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Více než 3000 let staré

Více informací

Starý zákon byl původní Biblí pro Hebrejce. Je docela těžké si představit, jak dlouhá byla před 3000 lety.

2. Kdo je nejstarší člověk zapsaný v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Metuzalém, který zemřel ve věku 969 let

Více informací

Metuzalém je patriarchální osobností judaismu, křesťanství a islámu. Žil nejdelší ze všech postav uvedených v Bibli. Dokážete si představit žít tak dlouho?

3. Jaký je nejkratší verš v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Jan 11:35 „Ježíš září.“

Více informací

Tato fráze je známá tím, že je nejkratším veršem v mnoha verzích Bible. Není to však nejkratší verš v původních jazycích. Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Jaký je nejkratší verš v Bibli

přes: Unsplash / Kelly Sikkema4. Který literární žánr podle evangelií uplatňuje Ježíš, aby pomáhal hlásat jeho poselství?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Podobenství

Více informací

Podobenství je jednoduchý příběh, který ilustruje morální nebo duchovní poučení. V Bibli tyto příběhy vypráví Ježíš.

5. Čí příklad říká Pavel, že by křesťané měli následovat v 5. kapitole Efezanům?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Kristova

Více informací

Křesťanství a Bible silně zdůrazňují napodobování Krista v našem každodenním životě.

6. Co je v 1. Korinťanům největší z nezničitelných vlastností?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Milovat

Více informací

Toto je podle Pavlovy formulace v Korintským. Bible si velmi váží lásky. Díky tomu se svět otáčí, jak se říká. Biblické drobnosti, otázky a odpovědi - V 1. Korinťanům, což je největší z nezničitelných vlastností

přes: Unsplash / Jon Tyson6 náhodných biblických vědomostních otázek a odpovědí

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Náhodné biblické vědomostní otázky a odpovědi

přes: Unsplash / Joel MunizTyto náhodné maličkosti a odpovědi jsou tak náhodné, že vás začne zajímat, jestli jsou dokonce v Bibli. Pravděpodobně jste o těchto faktech nikdy neslyšeli, ale teď je znáte.

Tady je 5 náhodných biblických vědomostních otázek:

7. Co je nejmladší kniha ve Starém zákoně?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Kniha Malachiáš, napsaná kolem roku 400 př. N. L

Více informací

Pokud byla Bible napsána před více než 3000 lety, pak byla kniha Malachiáše napsána před více než 2000 lety. Stále to není tak mladé.

8. Jaké je poslední slovo bible?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Amen

Více informací

Amen jako poslední slovo v Bibli je významné. Přestože je Bible souborem různých knih, její poslední slovo ji spojuje dohromady.

9. Kolik proroctví má bible?

Ukaž odpověď

Odpovědět

6000

Více informací

Proroctví jsou v Bibli velmi důležitá. Ukazuje Boží kontrolu nad historií. Když existuje proroctví, neexistuje způsob, jak to prostě projde. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Kolik proroctví má bible

přes: Unsplash / Mika Baumeister10. Jaký je nejdelší verš v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Ester 8: 9

Více informací

Protějšek „Ježíš plakal“. Ester 8: 9 má celkem 80 slov, což z ní činí nejdelší verš v Bibli.

11. Jak se jmenoval Ruthin manžel?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Boaz

Více informací

Každý, kdo přečetl co i jen trochu Bible, zná Ruth. Příběh Ruth a Boaz je označován jako románek, který by měl každý následovat.

12. Co přikázal Joshua zůstat v klidu?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Měsíc a slunce

Více informací

Joshua požádal Boha, aby přikázal Měsíci a Slunci, aby zůstali v klidu, aby on a jeho armáda mohli pokračovat v boji za denního světla. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Co přikázal Joshua, aby zůstal v klidu

přes: Unsplash / Nathan Dumlao5 biblických vědomostí pro dospělé

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Biblické vědomostní otázky pro dospělé

přes: Unsplash / S pozdravem MediaNásledující maličkosti pro dospělé jsou ty, které jsme vždy věděli, ale je třeba si je pamatovat. Není pochyb o tom, že tyto otázky budou pro starší lidi příjemnější.

Tady je 5 biblických vědomostí pro dospělé:

13. Kolem jakého moře nazval Ježíš své první apoštoly?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Galilejské moře

Více informací

Galilejské moře je také místem, kde Ježíš udělal zázraky, jako je chůze po vodě a uklidnění bouře.

14. Celkový počet let strávených Izraelitem v zajetí je?

Ukaž odpověď

Odpovědět

430

Více informací

Podle knihy Exodus byli Izraelité v Egyptě drženi přesně 430 let.

15. Kde Ježíš vyrostl po návratu z Egypta?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Nazareth

Více informací

Matthew i Luke souhlasí s tím, že Ježíš vyrostl v Nazaretu v Galileji. Žil tam se svou rodinou: Mary a Joseph. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Kde vyrostl Ježíš po návratu z Egypta

přes: Unsplash / Omar Elsharawy16. Co říká Ježíš na souzení ostatních?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Soudce ne.

Více informací

Ježíš vždy zdůrazňuje, jak bychom neměli soudit ostatní, ať už jsou hříšníci nebo ne.

17. Kdo je autorem knihy Zjevení?

Ukaž odpověď

Odpovědět

John

Více informací

Kniha Zjevení je poslední knihou Bible.

6 jednoduchých biblických vědomostních otázek a odpovědí

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Snadné biblické vědomostní otázky a odpovědi

přes: Pixabay / StockSnapPokud hledáte snadné vědomostní otázky na kterou zná kdokoli odpověď, pak jste na správném místě. Každému tyto otázky připadají naprosto zábavné, protože na ně může okamžitě odpovědět.

Tady je 6 jednoduchých biblických vědomostních otázek:

18. Kolik ran poslal Bůh na Egypt?

Ukaž odpověď

Odpovědět

10

Více informací

Deset ran je: přeměna vody na krev, žáby, vši, mor hospodářských zvířat, vředy, krupobití, kobylky, tma a zabíjení prvorozených dětí. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Kolik ran zaslal Bůh na Egypt

přes: Unsplash / Pelly Benassi19. Kolik bratrů měl Joseph?

Ukaž odpověď

Odpovědět

jedenáct

Více informací

Josefovi bratři ho nenáviděli, protože byl ze všech zvýhodňován jejich otcem.

20. Kdo byli Adamovi a Evě tři synové uvedení v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Cain, Abel, Seth

Více informací

Většina lidí by poznala pouze Kaina a Ábela, ale Adam a Eva měli třetího syna Setha.

21. Prostřednictvím čeho Bůh mluvil s Mojžíšem na poušti?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Hořící keř.

Více informací

Říkalo se tomu hořící keř, protože keř hořel, ale nebyl plamenem pohlcen. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Prostřednictvím toho, co Bůh mluvil s Mojžíšem na poušti

přes: Pexels / FAICAL Zaramod22. Kolik dní trvalo Bohu stvoření světa?

Ukaž odpověď

Odpovědět

6

Více informací

Sedmého dne odpočívá a žehná svému stvoření.

23. Jaké čtyři knihy vyprávějí o Ježíšově životě na Zemi?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Matthew, Mark, Luke, John

Více informací

Tyto knihy se také nazývají čtyři evangelia. Jsou to písemné zprávy o Ježíšově životě na Zemi.

5 těžkých biblických vědomostních otázek a odpovědí

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Tvrdé biblické vědomosti a odpovědi

přes: Unsplash / Igor RodriguesVyzvěte tím sebe a lidi kolem sebe tvrdé vědomostní otázky díky tomu bude někdo myslet dlouho a tvrdě. Tyto otázky mohou být obtížné, ale určitě vás naučí něco nového nebo dvou.

Tady je 5 otázek z tvrdé bible:

24. Na kterém místě došlo k Ježíšově ukřižování?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Golgota

Více informací

Mnoho lidí se zaměřuje na to, co se stalo při ukřižování, které nikdo opravdu neví kde se to stalo. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Na kterém místě se Ježíš ocitl

přes: Unsplash / Joshua Eckstein25. Otec Jana Křtitele byl?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Zachariáš

Více informací

Jan Křtitel je v Bibli známá postava, ale jeho otec ne. Zachariáš byl knězem v Novém zákoně.

26. V jakém věku zemřel Mojžíš?

Ukaž odpověď

Odpovědět

120

Více informací

Mojžíš je v Bibli důležitým prorokem . Je také jednou z nejpopulárnějších postav, a proto ho spousta lidí zná.

27. Jak se jmenuje dřevo, které Noe používal při stavbě své archy?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Gopher

Více informací

Noemova archa je v Bibli velmi známá. Téměř každý ví o jeho příběhu, ale jen málokdo ví, že archa je vyrobena z gopheru. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Jak se jmenuje dřevo, které Noe používal při stavbě své archy

přes: Pixabay / GregReese28. Kolik stříbra dostali Josefovi bratři z Josephova prodeje do otroctví?

Ukaž odpověď

Odpovědět

dvacet

Více informací

Josefovi bratři na něj žárlili, proto prodali svého bratra za 20 stříbrných mincí. Joseph se nakonec stal druhým nejmocnějším mužem v Egyptě.

6 zábavných biblických vědomostních otázek a odpovědí

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Zábavné biblické vědomostní otázky a odpovědi

přes: Unsplash / James ColemanUčení se o Bibli není vůbec nuda. Bavte se s nimi a dozvíte se více o nejslavnější knize zábavné vědomostní otázky které zaručeně udělají to, co se zdá být nudné, zajímavé.

Tady je 6 zábavných biblických vědomostních otázek:

29. Jak vysoký byl Goliáš?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Asi 9'9 ″ vysoký.

Více informací

Ačkoli Davidova výška nebyla v Bibli zmíněna, Goliáš byl popsán jako „šest loket a rozpětí“, což odpovídá výšce 9 stop a 9 palců.

30. Kolik hodin potřebuješ, abys přečetl celou Bibli nahlas?

Ukaž odpověď

Odpovědět

70 hodin

Více informací

Starý zákon vám bude trvat 52 hodin, zatímco Nový zákon vám bude trvat 18 hodin. Máte čas nazbyt? Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Kolik hodin potřebujete, abyste si mohli přečíst celou Bibli nahlas

přes: Unsplash / Jaelynn Castillo31. Kolik biblí se prodává každou minutu?

Ukaž odpověď

Odpovědět

padesáti

Více informací

Díky tomu je nejslavnější a nejprodávanější knihou všech dob.

32. Kolik veršů „neboj se“ v Bibli? Odpověď: 365, jeden pro každý den v roce

Ukaž odpověď

Odpovědět

365, jeden za každý den v roce.

Více informací

Trávíme tolik času úzkostlivě a ustaraně. Bible nám říká, že si nemáme dělat starosti.

33. Jak malá je bible Nano nejmenší bible na světě?

Ukaž odpověď

Odpovědět

20 nanometrů

Více informací

Nano Bible je pozlacený křemíkový čip . Nebudete ji moci číst pouhýma očima. Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Jak malá je Nano bible nejmenší bible na světě

přes: Unsplash / Jametlene Reskp34. Jaké je nejdelší slovo v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Mahershalalhashbaz

Více informací

Mahershalalhashbaz je jméno Izajášova syna. Jméno znamená „rychlá je kořist, rychlá je kořist.“

4 vtipné biblické vědomostní otázky a odpovědi

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Zábavné biblické vědomostní otázky a odpovědi

přes: Unsplash / Ben WhitePokud si myslíte, že Bible je vážná kniha, zamyslete se znovu. Tyto legrační drobnosti otázky rozesměje vás, když se dozvíte více o Bibli. Mluvte o zasažení dvou ptáků jedním kamenem!

Tady jsou 4 vtipné biblické vědomosti:

35. Ježíš není jedináček. Kolik měl sourozenců?

Ukaž odpověď

Odpovědět

4 bratři a 2 sestry

Více informací

Je to jediný zplozený syn. Je také prvorozeným dítětem Marie, ale není jediným synem.

36. Ne každý den začne zvíře mluvit. Kdo se vlastně pohádal s jeho oslem?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Balám

Více informací

Osel dostal schopnost mluvit poté, co ho Balám potrestal za to, že se nepohyboval. Co byste dělali, kdyby váš mazlíček s vámi začal mluvit? Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - Kdo se vlastně pohádal se svým oslem

přes: Unsplash / Luc Bélanger37. Jaká jsou první tři slova v Bibli?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Na začátku

Více informací

První knihou Bible je Genesis, která pojednává o původu vesmíru. Dává to smysl, že první slova Bible jsou „na začátku“.

38. Kdo byl nejkratší vládnoucím králem za 7 dní?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Zimri

Více informací

Zimri byl pátým izraelským králem. Jeho vláda trvala 7 dní jen proto, že armáda místo toho zvolila Omriho za krále.

5 biblických vědomostí pro děti

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Biblické vědomostní otázky a odpovědi pro děti

přes: Unsplash / Kelly SikkemaDěti by měly biblické vědomosti znát stejně jako dospělí. Tento drobnosti pro děti přidá dětem znalosti a dá jim něco zábavného, ​​na co mohou myslet.

Zde je 5 biblických vědomostí pro děti:

39. S jakým zvířetem srovnává Mojžíš obyvatele Izraele, když mluví s Pánem?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Ovce

Více informací

Lidé v Bibli byli přirovnáváni k ovcím, protože lidé potřebují Boží ochranu, jako ovce potřebují svého pastýře. Biblické vědomosti, otázky a odpovědi - S jakým zvířetem Mojžíš srovnává lid Izraele, když mluví s Pánem

přes: Pixabay / GoranH40. Co král Šalomoun prosil, aby mu Bůh dal?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Moudrost

Více informací

Bůh promluvil s králem Šalomounem ve snu. Král Šalomoun mohl požádat o hmotné věci, ale místo toho požádal o moudrost. Z tohoto důvodu mu Bůh dal víc, než o co žádal.

41. Na jaký nástroj David hrál?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Harfa / Lyra

Více informací

David byl dobře známý díky své schopnosti hrát na harfu. Nakonec se stal nástupcem Saula jako izraelského krále kvůli jeho talentu a skvělým výkonům.

42. Jak Noe vystoupil z lodi, jaké znamení dal Bůh, když ukázal svůj slib, že už nikdy nezaplaví svět?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Duha

Více informací

Duha byla znamením smlouvy mezi Bohem a Zemí. Proto máme přísloví: „ po dešti je duha. “ Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Když Noe vystoupil z lodi, jaké znamení dal Bůh, ukázal svůj slib, že už nikdy nezaplaví svět

přes: Unsplash / Chris Gallagher43. Kolik lidí Ježíš nakrmil pěti bochníky chleba a dvěma rybami?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Asi 5 000 mužů

Více informací

Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby a požehnal jim, když vzhlédl k nebi. Dal je svým učedníkům, které dali lidem. Všichni byli schopni jíst a dokonce měli zbytky.

4 Otázky o biblické historii

Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Otázky a odpovědi na biblickou historii

přes: Unsplash / Ralf SkirrBible se stala velkou součástí historie. Existuje mnoho důkazů, že biblické zprávy jsou pravdivé. Díky tomu je bible velmi historickým textem. Tyto historické drobnosti otázky přemýšlíte, jak úžasné bylo, že se zprávy v Bibli mohly skutečně stát v historii.

Tady jsou 4 vědomosti z biblické historie:

44. Kolik verzí Bible je v oběhu?

Ukaž odpověď

Odpovědět

80000

Více informací

Existuje mnoho verzí Bible, protože je k dispozici také spousta různých rukopisů a tyto rukopisy jsou v různých jazycích.

45. Kdo napsal knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Mojžíš

Více informací

Posledních osm veršů v Deuteronomiu podrobně popisujících Mojžíšovu smrt však napsal Joshua. Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Kdo napsal knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium

přes: Unsplash / Brett Jordan46. ​​V roce 1930 byla vytvořena největší bible na světě o hmotnosti 1094 liber, kdo?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Louis Waynai

Více informací

Dokonce věnoval více než 8 000 hodin svého života replikaci Bible v tak velkém měřítku.

47. Kdo napsal nový zákon v prvním století našeho letopočtu?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Apoštolové a misionáři

Více informací

Nový zákon napsali apoštolové jako Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Obsahem jsou záznamy jejich očitých svědků o tom, co se stalo v Ježíšově životě.

Otázky 3 zvířat v Bibli

Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Otázky a odpovědi na zvíře v Bibli

přes: Unsplash / Andreea PopaBible pokrývá mnoho témat, ale v celém textu je kladen velký důraz na zvířata. Otestujte si s nimi své biblické znalosti zvířecí maličkosti otázky .

Tady jsou 3 zvířecí drobnosti:

48. V knize Zjevení Smrt jezdí na tomto zvířeti.

Ukaž odpověď

Odpovědět

Bledý kůň.

Více informací

Smrt může v knize Zjevení jezdit na bledém koni, ale ve skutečnosti existují celkem čtyři jezdci apokalypsy. Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - V knize Zjevení jezdí smrt na tomto zvířeti

přes: Unsplash / Guillaume de Germain49. Během deseti ran tato zvířata vyšla z řeky Nil.

Ukaž odpověď

Odpovědět

Žáby

Více informací

Ačkoli mor žab byl docela špatný , bylo zde také mnoho dalších, včetně vší, much, kobylek a dalších.

50. Tato zvířata pohltila Achabovu manželku.

Ukaž odpověď

Odpovědět

Psi

Více informací

Bible může být Božím slovem, ale někdy je také neuvěřitelně krutá a dokonce znepokojující. Je jasné, že v dávných dobách to bylo docela intenzivní.

3 filmy o biblických vědomostech

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Filmy o biblických drobnostech

přes: Pexels / bavlnaProtože bible je tak populární knihou, bylo na ní založeno mnoho filmů. Otestujte si své znalosti těchto biblických filmů pomocí těchto filmových vědomostních otázek.

Tady jsou 3 filmy o biblických vědomostech:

51. Jaký portrét vytvořil Mel Gibson v „Umučení Krista“?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Udeřil jeden z hřebíků Ježíšovy ruky.

Více informací

Epický biblický film Mela Gibsona mohl být v některých kruzích kontroverzní, ale později se stal nejvýnosnější biblický film všech dob. Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - In Mel Gibson

přes: Unsplash / Moritz Mentges52. Byl to herec, který byl známý tím, že je přátelský s hezkou ženou. Kdo také hrál v hlavní roli filmu „Král David“ z roku 1985?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Richard Gere

Více informací

Richard Gere je neuvěřitelně všestranný herec , a objevil se téměř ve všech možných typech filmů - včetně biblických.

53. Kdo se ve filmu Prince of Egypt vyjádřil pro Mojžíše i pro Boha?

Ukaž odpověď

Odpovědět

Val Kilmer

Více informací

Val Kilmer byl v průběhu let v několika neuvěřitelných filmech, včetně Top Gun, The Doors a Batman Forever.

Seznam biblických vědomostních otázek a odpovědí ke stažení

Zde je seznam otázek a odpovědí na biblické vědomosti, které si můžete stáhnout ( klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Uložit obrázek jako & hellip; ):

Seznam biblických vědomostních otázek a odpovědí ke stažení

přes: MantelligenceVíce úžasných her pro rozbíjení ledu a otázek, na které se můžete zeptat

Pokud hledáte další otázky, které můžete požádat své přátele a kolegy, aby prolomili ledy, máme pro vás všechny druhy níže.

  1. Nyní toho o Bibli víte hodně, ale víte toho dost o Dnu díkůvzdání? Tyto Díkůvzdání maličkosti otázky vám pomůže vědět věci o díkůvzdání, které jste předtím nevěděli.
  2. Poznávání nových lidí nemusí být nepříjemné, pokud jste těmito zbraněmi vyzbrojeni zábavné hry na rozbíjení ledu které si každý užije.
  3. Získejte husí kůži s těmito Halloweenské drobnosti to by mohlo jen vyděsit vaše přátele.
  4. Dozvíte se více o svých přátelích a o tom, jak se s vámi a vámi navzájem dívají s největší pravděpodobností na otázky. Každý se bude zaručeně bavit.
  5. Pro zábavu a zábavu se svými přáteli, proč některé nezkusit nikdy jsem nikdy hry? Každý se bude bezpochyby smát.

Jak vybrat nejlepší biblické vědomosti

Biblické vědomostní otázky a odpovědi - Jak vybrat nejlepší biblické vědomostní otázky a odpovědi

přes: Unsplash / Fabian IrsaraNení opravdu snadné vybrat ty správné biblické vědomostní otázky, které se budete ptát ostatních. Pokud hledáte správné otázky pro nejlepší vědomostní kvíz, který se snažíte sestavit, je třeba vzít v úvahu.

Zde je způsob, jak vybrat ty nejlepší biblické otázky:

1. Zvažte, na koho se ptáte

Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - Zvažte, na koho se ptáte

přes: Unsplash / Ethan HooverVědět, komu tyto otázky položíte, je důležité. Bylo by těžké někomu položit jednoduché otázky, když víte, že zná Bibli zepředu dozadu, že?

2. Vyberte si jak snadné, tak těžké

Biblické vědomosti - otázky a odpovědi - snadné i těžké

přes: Unsplash / KaleidicoSmíchejte své otázky. Ujistěte se, že máte na svém seznamu snadné i těžké otázky. Pak si můžete být jisti, že se vaši přátelé a kolegové nejen pobaví, ale budou také vyzváni.

3. Ujistěte se, že se z něčeho poučí

Otázky a odpovědi na biblické vědomosti - přesvědčte se

přes: Pexels / bavlnaPři vytváření seznamu je především důležité, aby každý, koho se ptáte, dostal něco z vašich otázek. Zahrňte otázky, které mají některé cenné znalosti.

Na závěr

Možná máte biblickou noc nebo se jen snažíte prolomit ledy. Ať tak či onak, tyto bible trivia otázky a odpovědi dá do vašeho běžného dne více zábavy. Je to o jeden menší problém pro vás, když musíte myslet ledoborec otázky Nyní.

Tyto biblické maličkosti otázky bude učení o Bibli ještě zábavnější, než je. Se směsí drobností, které už znáte, a těch, kterým jste možná nevěnovali pozornost, jsou tyto otázky se zeptat bude zábava na jakémkoli shromáždění, na kterém byste mohli být. Proč nezkusit vyzkoušet tyto otázky?